İİBF SEMPOZYUMLARI

 

 

 

Değerli Bilim İnsanları,

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mümin ŞAHİN’in himayelerinde, 27-28 Ekim 2022 tarihlerinde Tekirdağ’da "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi II. Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı" adlı bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir.

 

Sempozyum, farklı ülkelerden bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirerek, çalışmalarını sunma, bilgilerini paylaşma ve ulusal ve uluslararası iş birliklerine imkan sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Sempozyum Hakkında

 

- Çift kör hakem yöntemiyle bildiriler değerlendirilmektedir,

- Sempozyum sonrası ISBN'li bildiri CD’si yayınlanacaktır,

- Online katılım ve sunum imkanı bulunmaktadır,

- Sempozyuma katılım ücretsizdir,

- Bildirilerin gönderileceği e-posta: congressislamiceconomics@gmail.com

 

Önemli Tarihler

 

Özet Gönderimi Son Tarihi                       : 28 Eylül 2022

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi              : 28 Ekim 2022

Sempozyum Tarihi                                    : 27-28 Ekim 2022

 

 

Dear Colleagues,

Under the auspices of Rector of Tekirdağ Namık Kemal University Prof.Dr. Mümin Şahin, "Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Economics and Administrative Sciences II. International Symposium on Islamic Economics, Finance and Banking" will be held in Tekirdağ on 27-28 October 2022.

The symposium aims to bring together scientists and researchers from different countries to create a platform that will enable them to present their studies, and to share their knowledge and collaborate nationally and internationally.

About the Symposium

- Peer-reviewed

- Proceedings CD with ISBN will be published

- Online participation and presentation opportunity

- No submission fees

- Submit your abstract: congressislamiceconomics@gmail.com

 

Important Dates

 

Abstract Submission Deadline                 : September 28, 2022

Full Article Submission Deadline              : October 28, 2022

Symposium Date                                   : October 27-28, 2022