İİBF SEMPOZYUMLARI

 

 

 

Bildiri Yazım Kuralları / Submission

 

Özet Gönderme

Bildiriler e-posta yoluyla ve özet gönderim şablonu kullanılarak gönderilecektir.

E-posta adresi:  congressislamiceconomics@gmail.com

Özet Gönderim Şablonu  için tıklayınız

 

Tam Metin Gönderme

Tam metinler e-posta yoluyla ve tam metin gönderim şablonu kullanılarak gönderilecektir.

E-posta adresi: congressislamiceconomics@gmail.com

 

Tam Metin Gönderim Şablonu için tıklayınız

 

Abstract Submission

You can submit your abstract by e-mail and using template below.

E-mail: congressislamiceconomics@gmail.com

Abstract template: Click here to download the template.

 

Full Article Submission

You can submit your full article by e-mail and using the full article submission template.

E-mail: congressislamiceconomics@gmail.com@nku.edu.tr

 

Click here for Full-Article Submission Template